جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)

در صورتی که نیاز به انجام مشاوره جهت جراحی های کلیه و مجاری ادرار و دستگاه تناسلی شامل جراحی سنگ کلیه سنگ حالب و سنگ مثانه ، مثانه عصبی ، اشکالات و اختلالات ادراری ، بی اختیاری ادرار ، بند آمدن ادرار ، بزرگی پروستات ، تومور پروستات (سرطان پروستات) ، تغییرجنسیت یا اصلاح اختلالات ظاهری آلت تناسلی، اختلالات ادراری کودکان ، جراحی تومور کلیه و تومور مثانه (جراحی سرطان کلیه و سرطان مثانه) می باشید می توانید با متخصصان این حوزه پس از تعیین وقت مشاوره آنلاین تصویری انجام دهید

جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)