بیماری های روماتیسمی (روماتولوژی)

بیماری های روماتیسمی (روماتولوژی)

اگر نیاز به یک مشاوره خوب پزشکی در حوزه های مختلف را دارید، میتوانید در sbm24 از متخصصین مجرب و مورد نظر در زمینه ی بیماریهای التهابی و روماتیسمی بافت همبند و مفاصل شامل: آرتریت، روماتوئید، لوپوس، تب روماتیسمی، بیماریهای خود ایمنی، درد مفاصل، خشکی مفاصل، بیماری های بافت ها و نسوج همبند، اسکلرودرمی و سایر مشکلات مربوطه کمک بگیرید. میتوانید از متخصصین این حوزه جهت انجام مشاوره پزشکیِ مجازی (غیرحضوری) به صورت تماس تلفنی، چت، تماس تصویری نوبت دریافت کنید.