پزشکی ورزشی

پزشکی ورزشی تخصصی است که به سه حوزه کلی پزشکی برای ورزشکاران (آسیب های ورزشی شامل زانو، شانه، دست و پا تغذیه ورزشی، مکمل های ورزشی، دوپینگ)، ورزش برای افراد غیر ورزشکار (بازتوانی ورزشی بعد از سکته قلبی و مغزی، ورزش درمانی بیماران آرتروز و ...) و همچنین درمان های غیر جراحی درد های عضلانی اسکلتی (PRP و سایر تزریقات مفصلی و عضلانی و همچین کمردرد) می پردازد

پزشکی ورزشی