پرستاری

تأمین و ارتقاء سلامت انسانها، به عنوان آرمان اصلی حرفه پرستاری با استفاده از اصول نوین علمی، بهره بردن از روشهای انسانی و دینی، برقراری ارتباط صحیح با مددجو و مبتنی بر اصول علم اخلاق پزشکی قابل دسترسی است.از جمله وظایف پرستاران که میتوان به آنها اشاره کرد: مشاوره فرزندآوری و آمادگی قبل بارداری، مشاوره مراقبتها و غربالگری های بارداری، مشاوره زایمان و پس از زایمان، مشاوره شیردهی، مشاوره واکسیناسیون، مشاوره تنظیم خانواده، مشاوره بارداری و بیماری های مزمن، مشاوره بلوغ، مشاوره سلامت جنسی، مشاوره بیماری های زنان، مشاوره یائسگی، مشاوره مراقبت و سلامت کودکان، مشاوره مراقبت و مشاوره سلامت روان، مشاوره مراقبت، حمایت و مشاوره در سوگ، مشاوره مراقبت در بیماران قلبی و فشارخون، مشاوره مراقبت در بیماریهای تنفسی، مشاوره مراقبت در بیماران مغز و اعصاب و ستون فقرات، مشاوره مراقبت در بیماران سکته مغزی و کما، مشاوره مراقبت و پرستاری از بیمار در منزل، مشاوره مراقبت در دیابت، مشاوره مراقبت در ضعف ایمنی و شیمی درمانی، مشاوره مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر، مشاوره مراقبت در بیماران کلیوی و دیالیزی، مشاوره مشاوره پرستاری،اگر میخواهید در این زمینه مشاوره ای داشته باشید، میتوانید ازمتخصصین این حوزه جهت انجام مشاوره پزشکیِ نوبت غیرحضوری آنلاین بگیرید.

پرستاری