مشاوره سلامت جنسی و زوج درمانی

زوج‌ درمانی و مشاوره سلامت جنسی نوعی از روان درمانی است که در آن، یک درمانگر با تجربه بالینی با زوج‌ها کار می‌کند و کمک می‌کند تا هر دو فرد درگیر در روابط عاشقانه، در رابطه‌شان بینش کسب کنند، ناسازگاری را حل کنند و رضایت از رابطه را با استفاده از انواع مداخلات درمانی بهبود بخشند. زوج‌ درمانی‌‌ها شامل موارد زیرمی‌شوند: - تمرکز بر مشکل حاضر (مثل، مشکلات جنسی، اعتیاد به اینترنت، حسادت، خیانت و یا خشونت) - مشارکت فعال درمانگر در درمان رابطه دو نفر، به جای درمان هر فرد به طور جداگانه - مداخلات متمرکز بر راه حل و تغییر گرا در اوایل درمان - ایجاد اهداف قابل دسترسی و روشن برای درمان اگر میخواهید در این زمینه مشاوره ای داشته باشید، میتوانید از متخصصین این حوزه جهت انجام مشاوره پزشکیِ نوبت غیرحضوری آنلاین بگیرید.

مشاوره سلامت جنسی و زوج درمانی