فیزیوتراپیست

اگر نیازمند مشاوره پزشکی خوب در زمینه های توانبخشی و فیزیوتراپی ، الکتروتراپی، شاک ویوتراپی ، امواج مادون قرمز ، و ماوراء بنفش، اولتراسوندتراپی یا امواج مافوق صوت، مگنت تراپی، مغناطیس درمانی، لیزردرمانی یا لیزرپرتوان، درمان دستی یا حرکت درمانی، ماساژ درمانی، آبدرمانی یا هیدروتراپی، ورزش درمانی، بیوفیدبک و نوروفیدبک، طب سوزنی، تراکشن یا کشش ستون فقرات، توانبخشی مشکلات ارتوپدی (شکستگی استخوان ها و دررفتگی مفاصل، تعویض مفاصل، اختلالات)، اسکلتی عضلانی، توانبخشی در موارد ایجاد تغییرات فرسایشی در مفاصل، سوزن خشک یا درای نیدلینگ، توانبخشی در اختلال در ستون فقرات، بیماری های اعصاب، ورزشکاران و معلولان جسمی و حرکتی هستید، میتوانید از متخصصین این حوزه وقت، جهت انجام مشاوره پزشکیِ آنلاین بگیرید.

فیزیوتراپیست