رادیولوژی و سونوگرافی

اگر نیازمند مشاوره پزشکی خوب در زمینه های رادیولوژی، سونوگرافی، MRI ام ار ای و سی تی اسکن ، سی تی آنژیو گرافی و سونوگرافی داپلر هستید، میتوانید از متخصصین این حوزه وقت، جهت انجام مشاوره پزشکیِ آنلاین بگیرید.

رادیولوژی و سونوگرافی