مشاوره پزشکی آنلاین با متخصص جراح استخوان و مفاصل و ارتوپدی

اگر پرسش و پاسخ پزشکی انلاین و یا مشاوره در زمینه های شکستگیها ی استخوان و در رفتگی های مفاصل و درد شانه ودرد ارنج، درد مچ دست ،درد گردن درد کمر یا کمر درد ،درد لگن ،درد زانو ، یا زانو درد ، درد مچ پا و درد پا شاکی هستید و یا آسیب های اندام ها مشکلات ارتوپدی و آسیب های ورزشی ارتوپدی شامل آسیبهای ACL یا رباط صلیبی قدامی و رباط صلیبی خلفی ،اسیب های منیسک ها و آسیب های غضروفی ، سائیدگی زانو ، و آب اوردن زانو ،ارتروز زانو ، تعویض مفصل زانو ، ارتروز شانه و تعویض مفصل شانه ، ارتروز مفصل هیپ ، تعویض مفصل هیپ ، در رفتگی مکرر مفصل شانه ،پارگی های رباط های شانه ، اسیب ها و شکستگیهای آرنج، شکستگی های لگن و هیپ ،شکستگی ها و در رفتگی مچ دست و دست و در رفتگیهای مچ پا و نا پایداریهای مچ پا ،اختلالات مادر زادی و کجی های استخوان،در رفتگی مادر زادی لگن یا هیپ ،صافی کف پا و کجی های پا و هالوکس والگوس (قوز انگشت شست پا) ،زانوی پرانتزی و ضربدری،اخلالات ستون فقرات شامل دیسک و تنگی کانال و اسکولیوز و کیفوز(قوز) ارتروز ستون فقرات و شکستگیهای مهره و ستون فقرات و کمر درد و هر گونه سوال در مورد مشکلات سیستم اسکلتی و (شانه،کتف،بازو و ارنج و مچ دست و دست و لگن و ران و زانو و ساق و مچ پا و پا و ستون مهره های کمری پشتی و گردنی و ارتروز ) دارید، میتوانید با متخصصین محترم ارتوپد و جراحی استخوان و مفاصل مستقیما مشاوره انلاین تصویری نمایید

مشاوره آنلاین متخصص جراحی استخوان و مفاصل

گفتگو و مشاوره با بهترین متخصصین