بیماری های کلیه و فشارخون(نفرولوژی)

اگر نیازمند مشاوره در مورد بیماریهای کلیه و فشار خون می باشید یا اختلالات مربوط به عملکرد کلیه شامل عفونت های کلیوی ،گلومرولونفریت ها، کم ادراری ،پر ادراری ، سنگ کلیه، آسیب های کلیوی ، نارسایی کلیه حاد ، نارسایی کلیه مزمن ، خون در ادرار ، مشکلات مربوط به دیالیز و یا پیوند کلیه و تشخیص تومور های کلیه و کیست های کلیه دارید می توانید با متخصصین این رشته و تعیین وقت مشاوره آنلاین تصویری نمایید

بیماری های کلیه و فشارخون(نفرولوژی)