بیماری عفونی و گرمسیری

اگر نیازمند مشاوره پزشکی خوب در زمینه عفونت در سرطان و پیوند، تشخیص و درمان تب های طول کشیده، عفونتهای ریوی، پوستی، ادراری، آمیزشی، گوارشی،انگلی، هپاتیت ،HIV - تشخیص و درمان زخمهای عفونی و عفونت پای دیابتی - مشاوره در تماسهای جنسی غیر ایمن و پرخطر و عفونتهای مقاربتی،کرونا هستید، میتوانید از متخصصین این حوزه وقت، جهت انجام مشاوره پزشکیِ آنلاین بگیرید.

بیماری عفونی و گرمسیری