درمانگاه مجازی بیمارستان رازی

بیمارستان رازی مفتخر است در راستای توسعه خدمات غیرحضوری وارتقا سطح دسترسی مراجعین به خدمات این مرکز،مشاوره های تخصصی پزشکان متبحروبرجسته خود را دربستر درمانگاه مجازی(غیرحضوری)به شما مراجعین محترم ارائه دهد،ازحسن انتخاب شما صمیمانه سپاسگزاریم.
مشاوران درمانگاه مجازی بیمارستان رازی

هیچ مشاوری برای مشاهده در این بخش وجود ندارد

خدمات

  • مشاوره های تخصصی در زمینه پوست و زیبایی
  • مشاوره های تخصصی در زمینه بیماری های عفونی
  • مشاوره های تخصصی در زمینه بیهوشی و مراقبت های ویژه

بیمه های طرف قرارداد

  • تمامی مشاوره ها در درمانگاه مجازی با تعرفه آزاد محاسبه خواهند شد.

آدرس : تهران–خيابان وحدت اسلامي– ميدان وحدت اسلامي–بن بست رازي–بيمارستان رازي