دکتر شاهين نظام ابادي

Pathologist

نظام پزشکی :36332

درباره شاهين نظام ابادي

مهارت ها

  • آسیب شناسی(پاتولوژی)

رزرو وقت مشاوره آنلاین از دکتر شاهين نظام ابادي