دکتر فرشید باقری Dr Farshid Bagheri

متخصص جراحی ارتوپدی

نظام پزشکی :24436

درباره فرشید باقری Dr Farshid Bagheri

. استاديار ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي مشهد / فارغ التحصيل پزشكي عمومي : 1365 / فارغ التحصيل تخصصي ارتوپدي : 1370

رزرو وقت مشاوره آنلاین از دکتر فرشید باقری Dr Farshid Bagheri