دکتر پریسا عظیمی نژادان

متخصص جراحی عمومی ، فلوشیپ پستان

نظام پزشکی :۴۲۳۱۹

درباره پریسا عظیمی نژادان

.

رزرو وقت مشاوره آنلاین از دکتر پریسا عظیمی نژادان