نقش پلتفرم های پزشکی از راه دور در کنترل کرونا

نقش پلتفرم های پزشکی از راه دور در کنترل کرونا:


در حال حاضر که با بحران انتشار کرونا مواجه هستیم ؛یکی از معضلات هجوم بیماران به مراکز درمانی و تریاژ انها میباشد .

با توجه به اینکه علایم آن شباهتهایی هم با انفولانزا دارد چه بسا بسیاری از انها صرفا انفولانزا باشند ولی حضور این افراد در مراکز درمانی علاوه بر در خطر قرار دادن پرسنل درمانی و پزشکان میتواند باعث ابتلای انها بعلت الوده بودن بیمارستانها باشد . در واقع بیمارستانها ،در عین اینکه محل درمان بیماران کورونایی هستند میتوانتد باعث انتشار بیماری نیز بشوند .

از طرف دیگر ،درمانهای پیگیری بیماران کورونایی نیز خود بعلت رفت و امد بیماران میتواند باعث انتشار بیماری شود .

در حال حاضر استفاده از بستر تله مدیسین که در کشور وجود دارد میتواند از بسیاری از این رفت و امد ها کاسته و در واقع قدم اول تریاژ بیماران بوده و در عین ایجاد ارتباط نزدیک بین پزشک و بیمار ،از ارتباط فیزیکی و حضوری تا حدود زیادی جلوگیری شده و افرادی که به صلاح دید پزشک دعوت به حضور به درمانگاه میشوند نیز با پیش فرض ذهنی که مبتلا هستند میتوانند از ابتدای تریاژ تمام نکات در موردشان در نظر گرفته شود .
در عین حال درمانهای پیگیری و درمانهای حمایتی و کنترل افراد مرتبط با بیماران و یا خانواده انها نیز میتواند از طریق خود قرنطینه گی صورت گرفته و در عین حال ارتباط با پزشکان برای پایش دقیق نیز میتواند از طریق این پلتفرم ها صورت بگیرد . بهر حال در این شرایط میتوان از تمام ظرفیت موجود برای کنترل هر چه بیشتر بیماری استفاده نمود . بستر سلامت بدون مرز sbm24.com با امکان دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی، امادگی خود را در برابر مواجهه از راه دور با این تهدید بیولوژیک ویروسی به همکاران اعلام مینماید تا هر چه کمتر در معرض بیماران مبتلا قرار گیرید .

برای اطلاع از اخرین اخبار سامانه صفحه اینستاگرام ما را دنبال نمایید

مشاورهانلاین #ویزیتانلاین# کلینیکانلاین#دکترانلاین#مشاورهپزشکیانلاین #مشاوره روانپزشکیانلاین #مشاورهانلاینتصویری #دکترانلاین #پزشکانلاین #مشاورهپزشکی #مشاوره آنلاین پزشکی #مشاوره انلاین روانپزشکی #مشاوره انلاین روانشناسی #مشاورهروانپزشکی #مطبانلاین#مشاورهروانشناسیانلاین#تلهمدیسین #کرونا