دکتر فرهاد مازوچیان Dr F. Mazoochian

جراح اورتوپد، فوق تخصص مفصل ران و زانو، طب ورزشی

نظام پزشکی :123998

درباره فرهاد مازوچیان Dr F. Mazoochian

متولد سال 1345 در اصفهان، جراح ارتوپد و فوق تخصص جراحی مفصل ران و زانو در کلینیک فوق تخصصی ماهان هستند. در سال 1995 موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی گردیده و در مارچ 2003 بورد تخصصی جراحی ارتوپدی خود را از دانشگاه مونیخ آلمان دریافت کردند .

رزرو وقت مشاوره آنلاین از دکتر فرهاد مازوچیان Dr F. Mazoochian