نتیجه جستجوی پزشک

دکتر سهیل مهدی پور Dr.Soheil Mehdipoor


جراح استخوان و مفاصل آرتروسکپی شانه و زانو knee &shoulder orthopaedic surgeon

اولین وقت خالی دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ میباشد

رزرو وقت

دکتر مهرداد درویش


متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ جراحی پا و مچ پا و آسیبهای ورزشی، متخصص استیوپاتی، و درمان دردهای مزمن بدون جراحی

رزرو وقت

دکتر علی فیروزآبادی Dr.Ali Firoozabadi


Psychiatrist روانپزشک، روان‌درمانگر؛ بیماران محترم : ویزیت روزهای پنجشنبه و جمعه جهت روان درمانی و بمدت ۴۵ دقیقه میباشد و مشاوره سایر روزها بمدت ۱۵ دقیقه و جهت ویزیتهای عادی میباشد

اولین وقت خالی سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ میباشد

رزرو وقت

دکتر محمد ابراهیم قاسم پور Dr.M.E.Ghasempoor


جراح و متخصص ارتوپدی Orthopaedic Surgeon

رزرو وقت

دکتر صونیا کاظم زاده Dr.Sonia.Kazemzadeh


Gynecologic surgeon بورد تخصصی جراحی زنان، زایمان و نازایی - درمان بیماریهای ادراری - تناسلی با لیزر

اولین وقت خالی چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ میباشد

رزرو وقت

دکتر فرشته مسرور


زنان, زایمان, نازایی

رزرو وقت

دکتر فريدون آشنايي


فوق تخصص قلب نوزادان و كودكان

رزرو وقت

دکتر مهدی ابارشی


متخصص پزشکی ورزشی

رزرو وقت

دکتر سید مرتضی کاظمی


متخصص ارتوپد ،فلو شیپ جراحی زانو

رزرو وقت

زمان به وقت محلی ایران می باشد