دکتر جعفر رضوی

عمومی

نظام پزشکی :36995

درباره جعفر رضوی

مهارت ها

  • اقتصاد درمان
  • بازاریابی
  • ارزیابی عملکرد
  • مارکتینگ
  • طراحی بیزنس پلن
  • مدیریت مراکز درمانی
  • محاسبه قیمت تمام شده
  • فوق لیسانس مطالعات اجتماعی با گرایش حقوق بشر و دموکراسی
  • دانشجوی دکترا در رشته بیزنس ادمینیستریشن

رزرو وقت مشاوره آنلاین از دکتر جعفر رضوی