راهنما

  • روش های پیدا کردن پزشک
  • رزرو وقت مشاوره برای بیماران
  • انواع روش های ارسال فایل و عکس برای پزشک
  • نحوه برقراری تماس تصویری
  • نحوه انجام ویزیت شدن در سامانه و کار با صفحه چت پزشک
  • نحوه ثبت نام و ورود ( برای پزشکان )
  • مدیریت و تنظیم برنامه کاری ( برای پزشکان )